Malware in 2020: Trends & Verwachtingen

Onderzoekers waarschuwen voor een toegenomen cybercriminaliteit in de vorm van ransomware, mobiele malware en meer verfijnde phishing-acties in 2020. Deze phishing-activiteiten leiden vaak tot identiteitsfraude met financiële schade tot gevolg. Tegelijkertijd zijn er diverse methodes in opkomst om je te wapenen tegen deze vormen van criminaliteit en worden deze steeds verder verbeterd.

Gerichtere ransomware en Internet of Things

Checkpoint schrijft dat in 2019 ransomware heel gericht werd ingezet op specifieke bedrijven, maar ook lokale overheden en de gezondheidszorg. Ze verwachten dat deze trend zich in 2020 verder voortzet. Daarnaast lijkt de bedreiging van dit type malware op slimme apparaten serieuzer dan je misschien denkt. In plaats van ‘slechts’ wat bestanden te locken of over te nemen zoals op de traditionele manier gebeurt, heb je in het Internet of Things (IoT) te maken met situaties waarin hackers complete apparaten kunnen overnemen met malware. Ze kunnen bijvoorbeeld bij bedrijven hele productielijnen platleggen. Al met al betekent dat dus dat de hackers grotere losgeld bedragen kunnen vorderen en dat deze manier van cybercriminaliteit lucratiever wordt in 2020, zoals onderzoeker David Balaban ook voorspelt in het Cyber Defense Magazine.

Phishing evolueert en mobiele malware

Het aantal aanvallen via mobiel bankieren-malware is in 2019 wereldwijd met 50% toegenomen. De malware steelt gegevens, inlogdata en geld van de slachtoffers. Bovendien komen er steeds meer mobiele apps op de markt die een kwaadwillende kopie zijn van bestaande apps en die steeds moeilijker van echt te onderscheiden zijn. Daarnaast verwachten de experts dat de manieren waarop cybercriminelen het grote aantal mobiele gebruikers weten verleiden om op malafide (web)links te klikken behoorlijk gaan verbeteren. Een groot aandachtspunt dus in 2020!

Toename verbonden apparaten en sensoren door 5G

De uitrol van het netwerk 5G brengt naar verwachting een enorme groei met zich mee in zowel het aantal verbonden apparaten en sensoren, alsook de hoeveelheid data die geregistreerd wordt. Denk aan meer slimme IoT-apparaten die gegevens verzamelen, ehealth-toepassingen (zoals apps die je gezondheid monitoren), slimme metingen in bijvoorbeeld steden om te onderzoeken hoe mensen leven, etc. etc.. Dit leidt tot meer opslag van persoonlijke data, wat het weer aantrekkelijker maakt voor malware-aanvallen. Bovendien is de veiligheid van dergelijke apparaten nog niet optimaal. Men verwacht wel dat daar in 2020 hard aan gewerkt wordt.

Nieuwe beveiligingsmethodes

Voor bedrijven bestaat tegenwoordig de mogelijkheid om een cyberverzekering af te sluiten die de betaling van losgeld bij ransomware op zich neemt. Experts verwachten dat dit in 2020 meer gaat gebeuren, zeker door scholen, de overheid en ziekenhuizen. Dergelijke verzekeringen staan overigens wel ter discussie, omdat dit juist ook weer de verspreiding van meer ransomware kan uitlokken.

Daarnaast gaat de verdere ontwikkeling van Artificial Intelligence (AI) bijdragen aan het effectief identificeren van bedreigingen en het erop reageren. Ook gaat het helpen bij het blokkeren van aanvallen nog voordat ze plaatsvinden. Een belangrijke kanttekening is wel dat ook cybercriminelen in 2020 en erna gebruik gaan maken van de voordelen van AI om nieuwe methodes te ontwikkelen. Deze virusscanners bieden de beste bescherming tegen malware.

Het gebruik van cloud-services is tenslotte in het bedrijfsleven en bij de overheid steeds normaler, waarbij het veiligheidsrisico steeds verder toeneemt. Dit dwingt organisaties dan ook om in 2020 nog eens kritisch te kijken naar hun datacentra en cloud-opslag en naar oplossingen te zoeken die passende veiligheid bieden tegen malware.